AVÍS LEGAL

TITULARITAT
En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es fa constar que aquesta pàgina correspon a l'entitat:

Denominació Social: Tastu ALIMENTACIÓ, SL
CIF: B-74338955

Domicili fiscal: C / Pius XII, 17, 3r D - 33013 OVIEDO (Astúries)
Domiciio a efectes de notificació: C / Matemàtic Pedrayes, 7-33005 OVIEDO (Astúries)
Correu electrònic:info@tastu.es
Nom Domini:www.tastu.es
Telèfon: 985.24.45.82

Inscripció de l'entitat: Registre Mercantil d'Astúries, al Tom 4012, Foli 137, Secció 8, Full AS44816, inscripció 1 ª.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES - LOPD
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposa l'art. 5 i 6 del a LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, mitjançant el marcatge de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:

1. - Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevolaltre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col · laboradors o parthners amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

2. - Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari en el lloc web de la companyia.

3. - Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentimentexprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol · licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, l'entitat no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

L'entitat garanteix en tot cas l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel · lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol · licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

1. - E-Mail:info@tastu.es

2. - Correu postal: C / Matemàtic Pedrayes, 7-33005 OVIEDO (Astúries)

De la mateixa manera, l'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats seguint les instruccions per a tal efecte inclosa en tots els correus electrònics remesos per part de l'entitat.

De la mateixa manera, l'entitat ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

OSUARIOS
L'accés i / o ús d'aquest portal de Tastu ALIMENTACIÓ, SL atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL
www.tastu.es proporciona l'accés a multitudd'informacions, serveis, programes o dades (en endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a Tastu ALIMENTACIÓ, SL o als seus llicenciants als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Tastu ALIMENTACIÓ, SL pot oferir a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il · lícites, il · legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il · legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans: (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Tastu ALIMENTACIÓ, SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;(Iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Tastu ALIMENTACIÓ, SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Tastu ALIMENTACIÓ, SL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL
Tastu ALIMENTACIÓ, SL per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel · lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Tastu ALIMENTACIÓ, SL o bé dels seus llicenciants. Totsels drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel · lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Tastu ALIMENTACIÓ, SL. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel · lectual i Industrial titularitat de Tastu ALIMENTACIÓ, SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal · lat al les pàgines de Tastu ALIMENTACIÓ, SL

ADRECES IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignatautomàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Tastu ALIMENTACIÓ, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS
Tastu ALIMENTACIÓ, SL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimiro afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS
En el cas que en www.campingsdeasturias.es es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Tastu ALIMENTACIÓ, SL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Tastu ALIMENTACIÓ, SL assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ
Tastu ALIMENTACIÓ, SL es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús

GENERALITATS
Tastu ALIMENTACIÓ, SL perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
Tastu ALIMENTACIÓ, SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

SEGURETAT
El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l'usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia, ...) seran sempre transmesos mitjançant protocol di comunicació segura (Https :/ /, ...), de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre Tastu ALIMENTACIÓ, SL i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat d'Oviedo.