CONDICIONS GENERALS de contractaci

1. Acceptaci I DISPONIBILITAT
Les presents Condicions, regulen la relaci jurídica derivada dels processos de compra formalitzats pels Usuaris a travs de la pàgina web de Tastu alimentaci, SLLos usuaris accepten expressament l'adhesi plena i sense reserves a les presents estipulacions, a la versi publicada per Tastu alimentaci , SLen el moment en què l'Usuari contracti el producte en el que est interessat. Per tant, l'Usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractaci, cada vegada que procedeixi a la contractaci d'algun producte, atès que les mateixes han pogut ser objecte de modificació des de la última vegada que va accedir.

Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals de contractaci l'Usuari declara:

 1. Que és una persona amb capacitat per a contractar.
 2. Que ha llegit, entén i accepta les presents condicions generals de contractaci.

L'Usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l'inici del procediment de compra de productes, a les condicions de contractaci, podent ser emmagatzemades i / o reproduïdes en un suport durador.

2. NATURALESA DEL CONTRACTE
Mitjançant aquest contracte Tastu alimentaci, SL, Amb domicili a aquests efectes en C / matemàtic Pedrayes, 7-33005 OVIEDO (Astúries-Espanya) i CIF B-74338955, veuOn al client (qualsevol persona física o jurídica amb la qual Tastu alimentaci, SLsuscriba qualsevol contracte de compravenda de la seva pgina web) i quest compra a Tastu alimentaci, SLEL producte especificat a la factura / Albarn / comanda. S'entén per contracte l'operació de compraventque s'instrumenta mitjançant aquest document. S'entén per producte la mercaderia objecte de compra.

3. PREU
Els preus dels nostres productes s'expressen en euros i inclouen l'Impost del Valor afegit (IVA) corresponent segons el producte.

Tastu alimentaci, SL es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, però els productes es facturarn sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què s'enregistri la comanda.

No assumim la responsabilitat sobre qualsevol error tipogrfico o aritmtico que pogués constar a la pàgina.

4. DESPESES DE enviament
Les despeses d'enviament varien en funci del pes de la comanda i del lloc on se serveixi, excepte indicació en contra.

A partir de 85,00 € de compra oferim despeses d'enviament gratuït, si el destí és en territori peninsular d'Espanya.

Per losdems destinosofrecemos un descompte equivalente. Quedan exclosos d'aquesta promoci dels envos B2B, que seran establerts en cada cas segons les circumstàncies de la comanda,hauran de tramitar necessàriament de forma personal, mitjançant escrit a la direcci de correu electrnic 
info@tastu.es oa través del nostre centre d'atenci al client.

Les despeses per comandes de fins a 5 kg. de pes són de 7,50 €, per envos a Espanya, excepte Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.

Els despeses de enviament per a la resta de territoris, seran calculats en funci del pes de la comanda i el lloc de enviament, que noms ser tramitat prèvia acceptaci expressa del client. Les comandes amb destinació en Canàries, Ceuta i Melilla hauran de tramitar necessàriament de forma personal, mitjançant escrito a la direcci de correu electrnic info@tastu.es oa través del nostre centre d'atenci al client.

5. DISPONIBILITAT
Les nostres ofertes i preus són vlides mentre s'exposin al lloc web, i sempre en funci de les existències disponibles.

Ens reservem la possibilitat d'assignar un mxim de productes per client en cas de referènciesa punt de ser descatalogades o de difcil localitzaci en el mercat. En aquests casos, les assignacions es faran per rigorós ordre de recepció de comanda i sempre prèvia confirmaci de les noves circumstàncies de la comanda per part del client va correu electrònic.

Normalment sols oferim productes que tenim en estoc. Per als productes que no es trobin en els nostres magatzems, les nostres ofertes són vlides amb la condici que hi hagi disponibilitat per part dels nostres proveïdors. Dins d'aquest marc, es facilitarn indicacions sobre la disponibilitat dels productes en el moment en què es processi cada comanda.

En el cas que el producte no estigui disponible després del processament d'una comanda, es informar el comprador per correu electrònic del lliurament de noms una part de la seva comanda, i el mateix acceptar o cancel · lar la comanda. En qualsevol cas, el client rebre la devolució de l'import parcial o complet en un termini màxim de 72h.

6. PAGAMENT
El pagament del producte efectuar online amb targeta decrdit VISA, MASTERCARD o mitjançant la plataforma PAYPAL. Tamb admetre el pagament contra reemborsament, encara que amb un recàrrec del 5% sobre l'import total.

Tastu alimentaci, SL farà lliurament de la corresponent factura al client juntament amb la comanda. El càrrec a la targeta de crdit es farà en el moment de la compra.

Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d'un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies al protocol SSL. As, Tastu alimentaci, SLgarantiza la confidencialitat de les dades facilitades pel client mitjançant encriptacin, evitant la seva comunicaci a tercers estranys a la relaci jurídica, d'acord amb el que estableix la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. De manera aleatori, per reforçar la seguretat i per verificar la fiabilitat de les dades facilitades durant la realitzaci d'una comanda, l'empresa podria sol · licitar al client dades complementàries (com còpia del DNI o justificant de domicili de menys de tres mesos d'antiguitat) que permetin verificar que la compra ha estat realitzada pel titular de la targeta. El document ha de ser enviat en un termini de cinc dies hàbils, reservndose Tastu alimentaci, SLEL dreta efectuar el reemborsament de la comanda si no rep els documents sol · licitats o si aquests no snvlids.

Igualment, Tastu alimentaci, SL es reserva el dret de cancel · lar o rebutjar qualsevol comanda d'un client amb el qual mantingui un litigi respecte al pagament d'una comanda anterior.

En el moment en que premi el botó ACCEPTAR durant la confirmaci de la comanda, el banc verifica la validesa del nombre de la targeta de crèdit i comprova que no est bloquejada.

Tastu alimentaci, SL no té en cap cas accés a les dades bancàries ni els guarda en els seus servidors. Per aquest motiu, deure facilitar de nou cada vegada que faci una nova transacci a la nostra pgina web. D'aquesta manera s'obté una doble protecci contra abusos i fraus.

7. LLIURAMENT
Els terminis de lliurament depenen dels terminis de enviament que indicarn alapartat "condicions de enviament".

Els terminis de expedici d'una comanda varan per a cada venda i s'indiquen en les condicions de enviament.

Els productes es envien a l'adrea indicada pel client durant la realitzaci de la comanda. Per tal d'optimitzar el lliurament, convidem el comprador a que indiqui una direcci en la qual la comanda pugui ser lliurat laborables de dilluns a divendres de 8.30 ha 19.00 hores.

En cas que el transportista intentés lliurar-li el paquet i no hi hagués ningú per rebre'l, li deixar una nota fent constar l'intent de lliurament. Si us plau contacti amb l'agència de transport el més aviat possible a travs del nombre de telfon de trobar a la nota, per tal d'acordar una nova entrega.

Si en aquesta segona entrega no hi hagués ningú per rebre'l, li deixar una nota de nou fent constància del segon intent de lliurament. A partir de llavors, la seva comanda romandre a l'oficina de l'agència de transport durant 15 dies. Desprs d'havertranscorregut aquests dies, el seu demanat ser retornat al nostre magatzem.

En el moment en què rebi el seu paquet, ha de:

 1. Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.
 2. Assenyalar qualsevol anomalia en el Albarn de lliurament, fent constar les seves reserves i incloent la seva signatura.
 3. Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client l'obre en la seva presència, però pot revisar la caixa des de l'exterior i si detecta que la caixa està hmeda o mullada, no accepti la comanda. El nostre partner ens notificar la incidència i automticament enviarem un nou enviament sense cap cost per a vostè.


Tastu alimentaci, SL no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l'enviament.

8. CANCEL ·I DEVOLUCIONS
Les comandes es poden cancel · lar sense cap cost fins al moment en què l'enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancellaci un cop el paquet ja est enviat, es considerar una devolució. Les devolucions es poden fer fins a 7 dies naturals a partir de la recepci del producte segons les especificacions que segueixen.

No es podr exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori retornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la venda posterior.

No podria acceptar ningn paquet que no tingui algun dels elements d'identificació del remitent (nom, cognoms, adrea, nombre de comanda). La devolució dels productes sol · licitats donar lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades per l'Usuari.

Les despeses d'enviament són a càrrec del client, així com els de devolució.

Queden excloses d'aquest cas aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte. En aquest cas, Tastu alimentaci, SL es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual o reintegrar l'import. Tamb es far càrrec de les despeses de devolució i posterior enviament.

Per fer efectiva una devolució pngase en contacte amb nosaltres al telfon (+34) 985.24.45.82 o al correu electrnic info@tastu.es

No acceptarem ningn canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació.

9. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT
Tastu alimentaci, SL compleix amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de CaràcterPersonal, i la normativa sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrnic, pel que ha adoptat els procediments administratius i tcnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals que recopilem.

En el moment en què un client realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliàries i les relatives a la seva forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-nicament per tramitar la comanda i enviar informaci sobre ofertes i serveis de les empreses del grup que puguin resultar d'inters als nostres clients. Tastu alimentaci, SL assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, ja que les dades personals que se sol · liciten són sempre les estrictament necessàries.

Tastu alimentaci, SL es compromet a no donar-los un altre ús que l'acordat ia no cedir ni vendre'ls a tercers aliens a les empreses del grup sota cap concepte. En qualsevol cas els clients de Tastu alimentaci, SL podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancellació i oposici, comunicndolo per escrit al correu electrònic info@tastu.es

En aquest sentit, l'Usuari queda informat i presta el seu consentiment per a la incorporaci de les seves dades als fitxers automatitzats titularitat de Tastu alimentaci, SL, amb domicili a aquests efectes en C / matemàtic Pedrayes, 7-33005 OVIEDO (Astúries-Espanya) i CIF B-74338955debidamente inscrits davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i per al tractament automatitzat de les seves dades, conseqüència de la consulta, sol · licitud o contractaci de qualsevol servei, o de qualsevol transacci o operaci realitzada, a fi d'accedir a la informaci i als serveis facilitats per Tastu alimentaci, SL travs de la pàgina web, i si escau per al manteniment de la relaci contractual, així com per l'enviament d'ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals de les empreses del grup.

L'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per l són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Tastu alimentaci, SLlos canvis que es produeixin en els mateixos. L'Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebraci del contracte ia la seva utilitzaci per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relaci contractual.

La política de privacitat de Tastu alimentaci, SLgarantiza l'Usuari en tot cas la possibilitat d'exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancellació i oposici de les seves dades, notificndolo a Tastu alimentaci, SLenviando un e-mail a l'adrea de correu electrnic info@tastu.es oa través del nostre centre d'atenci al client.

Així mateix, i en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrnic, Tastu alimentaci, SLpodr enviar ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via postal ordinària o electrnica al seu adrea de correu electrnic oa través d'un altre mitjà de comunicació electrnica equivalent, a aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment.

Tastu alimentaci, SL informa a l'Usuari que podria donar-se de baixa d'aquest tipusde comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicndolo per escrit a la direcci de correu electrnic info@tastu.es oa través del nostre centre d'atenci al client.

10. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

a) Obligacions Tastu alimentaci, SL

Tastu alimentaci, SL es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals:

 1. Prestar amb les mximes garanties a l'Usuari, el servei sol · licitat per quest acord amb el que disposen les condicions de contractaci, sense faltar a la bona fe contractual.
 2. Informar expressament a l'Usuari del'existència de les presents condicions amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractaci.
 3. Informar a l'Usuari amb caràcter previ a la contractaci i de manera concreta, clara, precisa i inequvoca, de les caracterstiques especfiques dels serveis sol · licitats, com ara el preu dels mateixos i els impostos que li siguin d'aplicació.
 4. Posar a disposició de l'Usuari un exemplar del text de les condicions generals.

b) Obligacions de l'Usuari:

Per la seva banda, l'Usuari es compromet a:

 1. Dur a terme el ntegre compliment del que estableixen les presents condicions dels serveis facilitats per Tastu alimentaci, SL,completar els formularis de registre previs a l'inici del procediment de contractaci amb informaci veraç i actual.
 2. Facilitar, de forma correcta les dades bancàries sol · licitats per Tastu alimentaci, SL, pagar el preu dels productes adquirits, sense que la presentació d'una reclamació l'eximeixi d'aquesta obligació.

c) Drets de l'usuari:

 1. Tota la informaci proporcionada al client tindrà el caràcter de vinculant per l'oferent en els termes establerts per la legislació vigent.
 2. Tot usuari té dret que els béns que adquireixi siguin de la categoria i requeriments legals contractats o d'aquella qualitat que tengui proporci directa amb la categoria de l'establiment.


11. PERÍODE DE VALIDESA DE LES PRESENTS CONDICIONS
El període de validesa d'aquestes condicions, ser el temps que romanguin publicades a la pàgina web i s'aplicarna els serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles.

En tot cas, Tastu alimentaci, SL es reserva el dret de modificar de forma unilateral, sense que això pugui afectar els serveis contractats pels usuaris amb caràcter previ a la modificaci, excepte en aquells supòsits en què l'usuari hagués canviat o modificat el servei contractat, en el cas resultarn aplicables les condicions vigents en el moment del canvi i / o modificaci.

12. NUL · LITAT I INEFICÀCIA DE LES clusules
Si qualsevol clusula inclosa en aquestes condicions fos declarada totalment o parcialment nul · la o ineficaç, aquesta nul · litat afectar tan sols a aquesta disposició o la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint en tota la dems les condicions.

13. Navegaci, ACCÉS I SEGURETAT
L'accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. Tastu alimentaci, SLrealiza els mxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.

Aquest lloc web ha estat dissenyat per suportar els navegadors ms comunament utilitzats (explorer, chrome, firefox, safari, opera).

Tastu alimentaci, SL no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol-li, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilitzaci d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyada la pàgina web. L'accés a aquest lloc web es realitza en un entorn no segur, de manera que la informaci es transmet de forma no xifrada.

L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilitzaci de cookies. Les cookies són petites quantitats de informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidorque la implement llegir. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap cookie d'aquest lloc web permet que pugui contactar amb el nombre de telfon de l'usuari, el seu adrea de correu electrnic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap cookie d'aquest lloc web pot extreure informaci del disc dur de l'usuari o robar informaci personal. L'nica manera, en aquest lloc web, que la informaci privada d'un usuari formi part de l'arxiu cookie és que l'usuari d personalment aquesta informaci al servidor. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

Tastu alimentaci, SL no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest lloc web sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a travs d'aquest lloc web, est lliure d'error o causi un dany. En cap cas Tastu alimentaci, SLser responsable per les prdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús de la pàgina web, incluyndose però no limitndose, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducci de virus. Tastu alimentaci, SL no es fa responsable dels danys que poguessinocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest lloc web.

14. MARQUES I CONTINGUT
Les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de Tastu alimentaci, SL o de terceres empreses. Excepte permís exprés i per escrit de Tastu alimentaci, SL, queda expressament prohibida la utilització dels mateixos amb ànim de lucre o per a altres fins diferents al fi a què es destinen, d'acord amb la legislació vigent relativa a propietat intel · lectual i industrial, bé entès que en el marc de la dinmica de comunicaci ordinària entre particulars per mitjans digitals o electrònics (xarxes socials, aplicacions mbils, etc.), el seu ús s estar permès.

15. ACCIONS JUDICIALS
Tastu alimentaci, SL es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel · lectual i industrial.

16. DRET APLICABLE I jurisdicció
Les Condicions Generals de Contractaci aqu exposades estan subjectes a la legislació espanyola. En cas de litigi sobre la interpretaci, execuci o validesa d'aquestes condicions generals de venda, les parts contractants es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Oviedo (Astúries-Espanya) amb expressa renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, assumint la part que incompleixi el contracte les despeses judicials i extrajudicials que es derivin de la reclamació.

www.tastu.es és administrat per la societat mercantil:

Tastu alimentaci, SL, amb domicili social al c / Po XII, 17, 3 D - 33013 OVIEDO (Astúries-Espanya), amb domicili a efectes de notificacions en C / matemàtic Pedrayes, 7-33005 OVIEDO (Astúries-Espanya) i CIF B-74338955, inscrita al Registre Mercantil d'Astúries, al Tom 4012, Foli 137,Secci 8, Full AS44816, inscripció 1.